2 کالا

اماده سازی زمین جهت کشت بذر و رشد گیاه توسط ابزار و تجهیزات ویژه ی این کار انجام می شود یکی از این ابزار رتیواتور ها هستند. رتیواتورها نوعی وسیله جهت خاک ورزی و شخم زنی هستند که به پشت تراکتور متصل شده و توسط تیغه های تعبیه شده عملیات شخم زنی در زمین های کشاورزی را انجام می دهند.

نحوه عملکرد رتیواتور

این وسیله مجهز به یک موتور بوده که به وسیله ی  تیغه های چرخان خود خاک را زیرو رو می کند. عملکرد این دستگاه مشابه با تیلر ها و کلتیواتور ها است. و یکی از ادوات مهم در کشاورزی نوین به حساب می آید.

کاربرد های دستگاه رتیواتور

زیرو رو و شخم زدن خاک

آماده سازی زمین برای کشت بذر

استفاده در عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه

صرفه جویی در مدت زمان عملیات

راندمان کاری بالا

این رتیواتور ها دارای تیغه های C  شکل و L  شکل هستند. استفاده از تیغه های سی شکل برای زمین های سخت و سنگین و مرطوب بسیار مناسب است.

پل ارتباطی با کارشناسان مجموعه آلپ صنعت جهت دریافت اطلاعات بیشتر شماره های 091277429940914186839109100818928 می باشند.

واحد فروش