1 کالا

دروگر

دروگر ها دستگاه هایی هستند که توسط آن ها محصولات از سطح زمین های مسطح و غیر مسطح که تراکتور در آن به سختی حرکت می کند درو می کنند.از این ماشین های تک کاره  برای برداشت علوفه و غلات و گیاهان پا کوتاه استفاده می شود. دروگر ها در انواع مختلف و با توان 5.5 تا 15 اسب بخار تولید می شوند. حرکت این دستگاه ها در زمین های کشاورزی بین 5 تا 8 کیلومتر است. یکی دیگر از کاربرد دروگر ها تهیه علوفه خشک است که به منظور غذای دام برداشته می شوند.

انواع دروگر ها از لحاظ برش

شانه ای ( به آن مدل رفت و برگشتی نیز گفته می شود)

استوانه ای

بشقابی

دروگر های شانه ای از ارتفاع پایین تری ساقه را قطع می کنند بنابراین کارایی بیشتری نسبت به بقیه مدل های دروگر ها دارند.

انواع دروگر ها از لحاظ نوع کشنده

دو چرخ

سه چرخ

چهار چرخ

درو گر پشت تراکتوری

پل ارتباطی جهت دریافت اطلاعات تکمیلی:

09127742994

09141868391

09100818928

واحد فروش