مخزن-حمل-شیر-نیسان-3000-لیتر-

مخزن حمل شیر نیسان ۳۰۰۰ لیتر

(دیدگاه کاربر 2)