مخزن حمل شیر با کندانسور همزن 800 کیلو

مخزن حمل شیر با کندانسور همزن ۸۰۰ کیلو

(دیدگاه کاربر 1)