مخزن حمل شیر با کندانسور و همزن 5 تن

مخزن حمل شیر با کندانسور و همزن ۵ تن

(دیدگاه کاربر 1)