دستگاه حمل شیر 500 لیتری

کره گیر دامپروری ۲۰۰۰ لیتر