شیرسردکن-2-قلوی-500-لیتری

شیر سردکن های صنعتی برای خنک نگه داشتن و جلوگیری از فاسد شدن شیر طراحی شده اند که با گردش دائم همزن داخل مخزن این فرآیند صورت می گیرد . شیر سردکن ها در مراکز مانند دامداری ها ، دامپروری ها ، لبنیاتی ها ، محل عرضه شیر خام و همچنین کارخانه تولید بستنی ، کلوچه و … استفاده می شود . شیر سرد کن های آلپ صنعت مطابق با استاندارد های بهداشتی و همچنین از جنس استیل مخصوص نگهداری شیر ساخته شده است و با استفاده از جوش آرگون مونتاژ می شود .