رادیاتور-اکو-پایونیر-سفید-
  • ظرفیت حرارتی هر پره : 135 کیلوکالری
  • تعداد پره : 7 – 11 – 14 – 17 پره
  • ابعاد (7 پره) : 500*85*500 میلیمتر
  • ابعاد (11 پره) : 500*85*800 میلیمتر
  • ابعاد (14 پره) : 500*85*1000 میلیمتر
  • ابعاد (17 پره) : 500*85*1200 میلیمتر
  • رنگ های قابل تولید : سفید