حوله خشک کن 18 لوله
حوله خشک کن 18 لوله
Towel dryer 18 tubes2 (2)
حوله خشک کن 18 لوله
حوله خشک کن 18 لوله
Towel dryer 18 tubes2 (2)
  • طول رادیاتور : 100 سانتی متر
  • تعداد لوله : 18 عدد
  • ظرفیت حرارتی : 826 وات / 710 کیلوکالری در ساعت
  • حجم آبگیری : 5.6 لیتر
  • وزن : 5.2 کیلوگرم
  • ضخامت لوله : 2.6 سانتی متر
  • عرض : 54 سانتی متر
  • آکس به آکس :500 سانتی متر