حوله خشک کن 9 لول
حوله خشک کن 9 لول
حوله خشک کن 9 لول
حوله خشک کن 9 لول
حوله خشک کن 9 لول
حوله خشک کن 9 لول
  • ویژگی حوله خشک کن 9 لول
  • طول: 60 سانتی متر
  • عرض: 550 میلی متر
  • ضخامت لوله: 2.6 سانتی متر
  • آکس به  آکس: 500 میلی متر
  • وزن:2.5 کیلوگرم
  • حجم آبگیری:2.5 لیتر
  • تعداد لوله: 9
  • ظرفیت حرارتی: 520 وات/447 کیلو کالری درساعت