حوله خشک کن لوکس مدل ونیز
حوله خشک کن لوکس مدل ونیز
حوله خشک کن لوکس مدل ونیز
حوله خشک کن لوکس مدل ونیز
حوله خشک کن لوکس مدل ونیز
حوله خشک کن لوکس مدل ونیز
  • ارتفاع: 600، 720 (میلی‌متر)
  • طول: 500 (میلی‌متر)
  • تعداد پره: 6 ، 8  (عدد)
  • ضخامت سطح خیس: 1.7 (میلی‌متر)
  • حجم آبگیری: 0.12 (لیتر)
  • سطح تماس با هوا: 0.2 (مترمربع)
  • کانال عبور هوا: 1 (عدد)
  • ظرفیت حرارتی هر پره: 85 (کیلوکالری بر ساعت)
  • مدل پره: ونیز