تانکر حمل شیر آلپ

تانکر حمل شیر ۵۰۰ لیتری

(دیدگاه کاربر 1)

تانکر حمل شیر 500 لیتری آلپ با استفاده از فلز استیل استنلس به تولید رسیده است. لذا پس از هر با استفاده از آن می توانید جداره داخلی و خارجی مخزن را به صورت کامل شستشو دهید. تعداد جداره مخزن با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر می باشد. همچنین با استفاده از شیر تخلیه می توانید محتویات مخزن را به راحتی تخلیه کنید. درب تانکر از نوع قفل شو بوده و می توانید از طریق درب وارد مخزن شده و جداره داخلی آن را شستشو دهید.