پکیج برقی سه فاز 36000 آلپ
پکیج برقی سه فاز 36000 آلپ
پکیج برقی سه فاز 36000 آلپ
پکیج برقی سه فاز 36000 آلپ

پکیج برقی دیواری با ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری در ساعت بوده و به صورت دو مبدل طراحی و تولید شده است و قابلیت ساپورت 180 متر را برای مناطق سردسیر و 200 متر برای مناطقی با هوای گرم را برای به نحو احسن انجام میدهد و دارای راندمان حرارتی 95% میباشد.