فریزر درب شیشه ای ۱/۳۰ آلپ


مدل ابعاد وزن قدرت کمپرسور دما
فریزر درب شیشه ای 1/30 90 * 60 * 130 74 1/4HP 25- ~ 18-