فریزر صندوقی ۸ درب آلپ


مدل ابعاد وزن قدرت کمپرسور دما
فریزر 8 درب صندوقی 85 * 102 * 340 193 1HP 25- ~ 18-