فریزر کاسپین ۱/۵ متری


مدل ابعاد وزن قدرت کمپرسور دما
فریزر کاسپین 1/5 متری 230 * 77 * 150 309 1HP 22- ~ 16-