فریزر کاسپین ۲ متری


مدل ابعاد وزن قدرت کمپرسور دما
فریزر کاسپین 2 متری 230 * 77 * 200 405 2*3/4HP 22- ~ 16-