پکیج یونیت سردخانه

یونیت سردخانه CDMR 800

(دیدگاه کاربر 2)

کندانسینگ یونیت هوایی در طی یک فرآیند، با گرفتن گرما از گاز مبرد و تبدیل آن به مایع، نهایتاً با عبور مایع  از یک سیستم خنک کننده سبب خنک سازی تجهیزات مورد استفاده و یا یک جریان فرآیندی مانند هوا یا آب می گردد. عملکرد، راندمان، مدت ذخیره و نگهداری انواع کالاها، اثرات دستگاه برودتی بر محیط زیست از مواردی که می باشند، که گروه صنعتی آلپ مورد ملاحظه قرار داده است. معمولاً  یونیت های سردخانه آلپ در دو نوع آب خنک و هوا خنک قابل تولید می باشد، که هر کدام از کاربردهای مختلفی برخوردارند.