کندانسینگ یونیت هواساز
یونیت سردخانه 6
کندانسینگ یونیت هواساز
یونیت سردخانه 6

یونیت سردخانه CDMR 700

(دیدگاه کاربر 1)

کندانسینگ یونیت هواساز یک سیستم سرمایشی با کیفیت می باشد، که برای خنکسازی محیط های سردخانه برای نگهداری و ذخیره انواع مواد غذایی و دارویی و … به تولید رسیده اند. این دستگاه با بهره گیری از یک کمپرسور و کندانسور و به کمک یک یونیت داخلی شامل اپراتور و شیر انبساط، حرارت موجود در انواع کالاه را حذف کرده و خنکی مطبوعی را ایجاد می کند.