کندانسینگ یونیت سردخانه
یونیت سردخانه 04
کندانسینگ یونیت سردخانه
یونیت سردخانه 04

یونیت سردخانه CDMR 300

(دیدگاه کاربر 1)

یونیت سردخانه دستگاهی می باشد که برای تامین سرمایش سردخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد، به عبارت دیگر به مجموع کمپرسور، کندانسور و لوازم کنترلی مورد نیاز که بر روی یک شاسی قرار می گیرد به عنوان یونیت کندانس معرفی می شود.1 اصطلاح کندانسور یونیت سردخانه در واقع همون کندانسوری است که در یونیت کندانس قرار دارد . اواپراتور هم که در داخل اتاق سردخانه قرار می گیرد. این پکیج ها از قطعات مختلفی همچون کندانسور (یکی از قطعات سیکل تبرید سردخانه) کمپرسور و …. تشکیل شده اند.