آبگرمکن ایستاده ۱۷۰ لیتر BR-est180


  • شیر اطمینان و فیوز حفاظ جان
  • مخزن گالوانیزه ضد رسوب
  • المنت کم مصرف
  • عدم تولید گاز های آلاینده ی زیست محیطی
  • هزینه های نگهداری بسیار پایین