رادیاتور شیشه‌ای مدل سوپر لوکس رنگی
رادیاتور-شیشه-ای-3
رادیاتور شیشه‌ای مدل سوپر لوکس رنگی
رادیاتور سوپر لوکس رنگی
رادیاتور شیشه‌ای مدل سوپر لوکس رنگی
رادیاتور-شیشه-ای-3
رادیاتور شیشه‌ای مدل سوپر لوکس رنگی
رادیاتور سوپر لوکس رنگی

رادیاتور شیشه‌ای مدل سوپر لوکس رنگی

(دیدگاه 2 کاربر)

  • تعداد پره : 11 – 14 – 17 پره
  • ابعاد (11 پره) : 500*85*800 میلیمتر
  • ابعاد (14 پره) : 500*85*1000 میلیمتر
  • ابعاد (17 پره) : 500*85*1200 میلیمتر
  • رنگ های قابل تولید : مربعی-سفید-لیزرکات-شهر برفی
  • ظرفیت حرارتی 11 پره: 1375
  • ظرفیت حرارتی 14 پره: 1750
  • ظرفیت حرارتی 17 پره: 2125