کره گیر برقی خانگی
کره گیر خانگی
کره گیر برقی خانگی
کره گیر خانگی

دستگاه کره گیر بری خانگی آلپ، با استفاده از . تمامی قطعات و موتور این دستگاه اروپایی بوده و درجه یک می باشند. لذا تمامی قطعات، کیفیت و عملکرد مناسب دستگاه، به همراه گارانتی یک ساله و کاملا معتبر عرضه می شود. این دستگاه بالازن بوده و موتور و همزن، در بخش فوقانی کره گیر برقی خانگی آلپ قرار گرفته است.