خامه گیر صنعتی

دستگاه خامه گیر صنعتی آلپ، یکی از تجهیزات لبنیاتی می باشد که با استفاده از نیروی گریز از مرکز، خامه و شیر کم چرب را از هم جدا می کند. ظرفیت مخزن این دستگاه معادل با 120 لیتر بوده و برای کارخانه های تولید فرآورده های لبنی و فروشگاه های بزرگ، کاملا مناسب می باشد. بدنه خامه گیر برقی از جنس استیل تولید شده و در برابر رطوبت و هوا کاملا مقاوم است. همچنین با توجه به اتوماتیک بودن روند کار دستگاه، نیازی به نیروی کار متخصص برای این عملیات نمی باشد.