هیتر برقی سه فاز 24000 آلپ

هیتر برقی سه فاز ۲۴۰۰۰ آلپ

(دیدگاه کاربر 1)

انتخاب نوع هیتر متناسب با محیط مورد نظر امر مهمی می باشد. ابتدا باید براساس متراژ محیط مورد استفاده، ظرفیت سیستم گرمایشی را تعیین نمود. وضعیت عایق بندی محیط، ارتفاع سقف مکان مورد نظر، وجود و یا عدم وجود جریان هوا یا تهویه مناسب را نیز باید مد نظر داشت. همچنین آلودگی محیط به گرد و غبار و دیگر ذرات هم یکی از نکات اصلی در انتخاب نوع تجهیز گرمایشی می باشد. برای نمونه دو مورد انتخاب هیتر ذکر می شود.