پکیج جکوزی و استخر 160000 آلپ
پکیج جکوزی و استخر 160000 آلپ
پکیج جکوزی و استخر 160000 آلپ
پکیج جکوزی و استخر 160000 آلپ
پکیج جکوزی و استخر 160000 آلپ
پکیج جکوزی و استخر 160000 آلپ

پکیج جکوزی و استخری ۱۶۰۰۰۰ آلپ

(دیدگاه 1 کاربر)

پکیج زمینی استخر 160000 آلپ، قابلیت گرمایش همزمان محیط بسته و آب گرم مصرفی مورد نیاز را دارد. این دستگاه از سری پکیج های زمینی دوگانه سوز آلپ می باشد. لذا در صورت قطعی گاز شهری، گرمایش آب به هیچ عنوان دچار وقفه نشده و دستگاه با استفاده از گازوئیل، به تامین آب گرم می پردازد. همچنین به دلیل بهره گیری از سه مبدل حرارتی، آب گرم مورد نیاز را به طور پیوسته و مستمر تامین می کند.