شیردوش گوسفند

شیردوش گوسفند تک واحد آلپ، با استفاده از انرژی الکتریکی، شیر انواع دام را به صورت اتوماتیک می دوشد. این دستگاه با رعایت اصول استاندارد تولید شده و جایگزینی عالی برای روش های سنتی شیر دوشی با دست می باشد. این محصول قابلیت دوشیدن شیر گوسفند، بز و گاو را به طور همزمان دارد. همچنین دارای کارکرد بسیار آرام و بی صدا بوده و از ترسیدن و کم شدن حجم شیر دام جلوگیری می شود. همچنین در تولید شیردوش تک واحد تک مخزن آلپ، از مرغوبترین مواد اولیه استفاده شده است. بدین ترتیب از ایجاد بیماری در دام نیز جلوگیری می شود.