پکیج برقی تک فاز
پکیج برقی تک فاز
پکیج برقی تک فاز
پکیج برقی تک فاز
پکیج برقی تک فاز
پکیج برقی تک فاز

پکیج برقی دیواری آلپ دستگاهی است به صورت دو مبدل که وظیفه دارد ، آب گرم و گرمایش محیط را به نحو احسن انجام داده و در مصارف روزانه مورد استفاده قرار بگیرد.پکیج برقی دیواری 28.000 آلپ بصورت دیواری بوده و دارای طراحی زیبا میباشد تا مصرف کننده تنها با قرار دادن ان در بین کابینت و … از آن به نحو احسن استفاده کند