ارده گیر سنگی GDR45 با ظرفیت 3 کیلویی | اینورتر دار

ارده گیر سنگی GDR45 با ظرفیت ۳ کیلویی | اینورتر دار