دستگاه دونر (کباب ترکی) تک سیخ مبله بازویی سیخ برگردان

دستگاه دونر (کباب ترکی) تک سیخ مبله بازویی سیخ برگردان


یکی از این محصولات با کیفیت ، دستگاه دونر (کباب ترکی) تک سیخ مبله با قابلیت بازویی سیخ برگردان است.

شرکت آلپ صنعت تولیدکننده انواع دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی در زمینه ی صنایع غذایی و آشپزخانه بسیار با کیفیت و زیر نظر بهترین کارشناسان فنی و مهندسان ، زبان زد عام شده است.

کیفیت بالایی که دستگاه دونر (کباب ترکی) تک سیخ مبله برخوردار است و حرارت بی نظیرش آن را به یکی از بهترین گذینه های انتخاب تبدیل کرده است.