پکیج دوگانه سوز

 • Double-burner-ground-boiler-CHP80s

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHP80s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHP80s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 80000 کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 350 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • double-burner-ground-boiler-CHP60s-

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHP60s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHP60s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 60000 کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 300 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • Double-burner-ground-boiler-CHP110s

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHP110s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHP110s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 110000 کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 550 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • double-burner-ground-boiler-CHM500s

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHM500s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHM500s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 500000  کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 2500 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • double-burner-ground-boiler-CHM300s

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHM300s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHM300s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 300000  کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 2000 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • double-burner-ground-boiler-CHM200s

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHM200s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHM200s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 200000  کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 1500 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • double-burner-ground-boiler-CHM160s

  پکیج زمینی دوگانه سوز آلپ مدل CHM160s

  تماس بگیرید.
  پکیج شوفاژ CHM160s محصولی با طراحی خاص،توان گرمایشی بسیار بالا و سیستم های ایمنی مناسب است. این پکیج با حداکثر توان حرارتی 160000 کیلوکالری بر ساعت  قابلیت تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی اماکنی تا 1000 متر مربع را دارا می باشد. از دیگر مزیت های این پکیج شوفاژ می…
 • پکیج-استخری-آلپ-مدل-CHF80

  پکیج استخری دوگانه سوز آلپ مدل CHF80

  تماس بگیرید.
  پکیج های استخری یکی از جدیدترین محصولات تولیدی گروه صنعتی آلپ هستند که برای تامین گرمایش مورد نیاز آب استخر، رختکن، دوش آبگرم، و محیط ویلا تولید می گردند. مشکلات و معایب استفاده از موتورخانه ها بر کسی پوشیده نیست. مصرف سوخت بسیار بالا، نیاز به سرویس دائمی و دوره…
 • پکیج-استخری-آلپ-مدل-CHF300

  پکیج استخری دوگانه سوز آلپ مدل CHF300

  تماس بگیرید.
  پکیج های استخری یکی از جدیدترین محصولات تولیدی گروه صنعتی آلپ هستند که برای تامین گرمایش مورد نیاز آب استخر، رختکن، دوش آبگرم، و محیط ویلا تولید می گردند. مشکلات و معایب استفاده از موتورخانه ها بر کسی پوشیده نیست. مصرف سوخت بسیار بالا، نیاز به سرویس دائمی و دوره…
 • پکیج-استخری-آلپ-مدل-CHF200

  پکیج استخری دوگانه سوز آلپ مدل CHF200

  تماس بگیرید.
  پکیج های استخری یکی از جدیدترین محصولات تولیدی گروه صنعتی آلپ هستند که برای تامین گرمایش مورد نیاز آب استخر، رختکن، دوش آبگرم، و محیط ویلا تولید می گردند. مشکلات و معایب استفاده از موتورخانه ها بر کسی پوشیده نیست. مصرف سوخت بسیار بالا، نیاز به سرویس دائمی و دوره…
 • پکیج-استخری-آلپ-مدل-CHF160

  پکیج استخری دوگانه سوز آلپ مدل CHF160

  تماس بگیرید.
  پکیج های استخری یکی از جدیدترین محصولات تولیدی گروه صنعتی آلپ هستند که برای تامین گرمایش مورد نیاز آب استخر، رختکن، دوش آبگرم، و محیط ویلا تولید می گردند. مشکلات و معایب استفاده از موتورخانه ها بر کسی پوشیده نیست. مصرف سوخت بسیار بالا، نیاز به سرویس دائمی و دوره…
 • پکیج-استخری-آلپ-مدل-CHF110

  پکیج استخری دوگانه سوز آلپ مدل CHF110

  تماس بگیرید.
  پکیج های استخری یکی از جدیدترین محصولات تولیدی گروه صنعتی آلپ هستند که برای تامین گرمایش مورد نیاز آب استخر، رختکن، دوش آبگرم، و محیط ویلا تولید می گردند. مشکلات و معایب استفاده از موتورخانه ها بر کسی پوشیده نیست. مصرف سوخت بسیار بالا، نیاز به سرویس دائمی و دوره…
نمایش در هر صفحه :