خط تولید پودر تخم مرغ

1 کالا

  • خط تولید پودر تخم مرغ

    خط تولید پودر تخم مرغ

    تماس بگیرید
    خط تولید پودر تخم مرغ و مایع پاستوریزه تخم مرغ یکی از مهم ترین راه های کاهش پسماند های تخم مرغ می باشد. زیرا می توان پس از تهیه ، آن ها با هزینه و فضای کم در انبار خشک یا یخچال نگهداری کرده و در مواقع کمبود و یا جهت صادرات مورد بهره برداری قرارداد.
واحد فروش