هیتر گازی

 • هیتر-زمینی-گازی-آلپ-3600

  هیتر گازی زمینی 3600 کیلوکالری در ساعت

  تماس بگیرید.
  هیترگازی زمینی گروه صنعتی آلپ برای گرمایش فضاهای بزرگ مانند گلخانه ، مرغداری ، کارگاه، فروشگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک و مساجد و... مناسب می باشد. این سری هیترها، در ظرفیت های مختلف تولید می شوند که توانایی گرمایش متراژ های مختلف را دارا هستند. ظرفیت های هیتر گازی زمینی…
 • هیتر-زمینی-گازی-آلپ-24000

  هیتر گازی زمینی 24000 کیلوکالری در ساعت

  تماس بگیرید.
  هیترگازی زمینی گروه صنعتی آلپ برای گرمایش فضاهای بزرگ مانند گلخانه ، مرغداری ، کارگاه، فروشگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک و مساجد و... مناسب می باشد. این سری هیترها، در ظرفیت های مختلف تولید می شوند که توانایی گرمایش متراژ های مختلف را دارا هستند. ظرفیت های هیتر گازی زمینی…
 • هیتر-زمینی-گازی-آلپ-20000

  هیتر گازی زمینی 20000 کیلوکالری در ساعت

  تماس بگیرید.
  هیترگازی زمینی گروه صنعتی آلپ برای گرمایش فضاهای بزرگ مانند گلخانه ، مرغداری ، کارگاه، فروشگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک و مساجد و... مناسب می باشد. این سری هیترها، در ظرفیت های مختلف تولید می شوند که توانایی گرمایش متراژ های مختلف را دارا هستند. ظرفیت های هیتر گازی زمینی…
 • هیتر-زمینی-گازی-آلپ-12000

  هیتر گازی زمینی 12000 کیلوکالری در ساعت

  تماس بگیرید.
  هیترگازی زمینی گروه صنعتی آلپ برای گرمایش فضاهای بزرگ مانند گلخانه ، مرغداری ، کارگاه، فروشگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک و مساجد و... مناسب می باشد. این سری هیترها، در ظرفیت های مختلف تولید می شوند که توانایی گرمایش متراژ های مختلف را دارا هستند. ظرفیت های هیتر گازی زمینی…
 • هیتر-گازی-دودکش دار-آلپ-300000

  جت هیتر گازی دودکش دار 300.000

  تماس بگیرید.
  جت هیتر ها نسل جدید محصولات گرمایشی است که برای گرمایش فضاهای با کاربرد های متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع جت هیتر، سوخت آن ها و توان گرمایش آن ها، امکان گرمایش از حداقل یک اتاق تا فضاهای بزرگی مانند گلخانه و مرغداری را دارند. جت…
 • هیتر-گازی-دودکش دار-آلپ-250000

  جت هیتر گازی دودکش دار 250.000

  تماس بگیرید.
  جت هیتر ها نسل جدید محصولات گرمایشی است که برای گرمایش فضاهای با کاربرد های متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع جت هیتر، سوخت آن ها و توان گرمایش آن ها، امکان گرمایش از حداقل یک اتاق تا فضاهای بزرگی مانند گلخانه و مرغداری را دارند. جت…
 • هیتر-گازی-بدون-دودکش-آلپ-350000

  جت هیتر گازی بدون دودکش 350.000

  تماس بگیرید.
  جت هیتر ها نسل جدید محصولات گرمایشی است که برای گرمایش فضاهای با کاربرد های متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع جت هیتر، سوخت آن ها و توان گرمایش آن ها، امکان گرمایش از حداقل یک اتاق تا فضاهای بزرگی مانند گلخانه و مرغداری را دارند. جت…
 • هیتر-گازی-بدون-دودکش-آلپ-250000

  جت هیتر گازی بدون دودکش 250.000

  تماس بگیرید.
  جت هیتر ها نسل جدید محصولات گرمایشی است که برای گرمایش فضاهای با کاربرد های متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع جت هیتر، سوخت آن ها و توان گرمایش آن ها، امکان گرمایش از حداقل یک اتاق تا فضاهای بزرگی مانند گلخانه و مرغداری را دارند. جت…
نمایش در هر صفحه :